Plan dnia – dzieci młodsze

Poznaj jak spędzają dzień nasze dzieci w wieku 2,5-4 lat.

Poranek:

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci (grupy łączone), zabawy dowolne według zainteresowań – konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, itp. Indywidualna praca z dzieckiem.

08:00 – 08:15

Ćwiczenia poranne.

08:15 – 08:30

Czynności higieniczno-porządkowe

08:30 – 09:00

Śniadanie

09:00 – 09:15

Czynności higieniczno-porządkowe

09:15 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.

10:00 – 11:00

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe, terenowe, badawcze, spacery, obserwacje przyrodnicze i plac zabaw.

Południe:

11:00 – 11:10

Czynności higieniczno-porządkowe

11:10 – 11:30

Obiad – pierwsze danie.

11:30 – 11:40

Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe – przygotowanie do odpoczynku

11:40 – 13:15

Odpoczynek – ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

13:15 – 13:30

Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe

Popołudnie:

13:30 – 14:00

Obiad – drugie danie

14:00 – 14:15

Czynności higieniczno-porządkowe

14:15 – 16:00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci (grupy łączone). Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom.

Plan dnia – dzieci starsze

Poznaj jak spędzają dzień nasze dzieci w wieku 5-6 lat.

Poranek:

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci (grupy łączone), zabawy dowolne według zainteresowań – konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, itp. Indywidualna praca z dzieckiem.

08:00 – 08:15

Ćwiczenia poranne.

08:15 – 08:30

Czynności higieniczno-porządkowe

08:30 – 09:00

Śniadanie

09:00 – 09:15

Czynności higieniczno-porządkowe

09:15 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.

10:00 – 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe, terenowe, badawcze, spacery, obserwacje przyrodnicze i plac zabaw.

Południe:

11:15 – 11:30

Czynności higieniczno-porządkowe

11:30 – 12:00

Obiad – pierwsze danie.

12:00 – 12:15

Czynności higieniczno-porządkowe

12:15 – 13:00

Odpoczynek – ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.

13:00 – 13:30

Spacer, obserwacje przyrodnicze

13:30 – 13:45

Czynności higieniczno-porządkowe

Popołudnie:

13:45 – 14:15

Obiad – drugie danie

14:15 – 14:30

Czynności higieniczno-porządkowe

14:30 – 16:00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci (grupy łączone). Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom.