Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Magdalena Radajewska
  • z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Kucz-Wieczorek
  • Skarbnik: Joanna Paszczak
  • Sekretarz: Agnieszka Cielińska

Komisja Rewizyjna:

  • Paulina Guth
  • Kinga Kmiecik

Nr Konta

71 9076 0008 2002 0016 7035 0001