Dowiedz się dlaczego Przedszkole Wesołe Robaczki to najlepsze miejsce dla rozwoju Twojego dziecka.

Porozumienie bez przemocy

W codziennej pracy propagujemy ideę Porozumienia bez Przemocy (ang.Nonviolent Comunication-NVC) M. Rosenberga.

Zgodnie z jej założeniami:

Samodzielność
i otwartość

Zgodnie z założeniami Pozytywnej Dyscypliny J.Nelsen stawiamy na wychowaniem samodzielnych i otwartych ludzi:

• wspieramy kompetencje życiowe bez stosowania kar i nagród
• wychowanie opieramy na szukaniu strategii, które zaspokoją potrzeby dziecka
• stawiamy na konstruktywne motywowanie poprzez stosowanie zachęt

W procesie kształcenia i wychowania wykorzystujemy nowoczesne technologie oraz innowacje pedagogiczne, które pobudzają do kreatywnego myślenia i działania, wzbogacając szeroki wachlarz tradycyjnych metod stosowanych w naszym przedszkolu.

Moja mała Ojczyzna

Stawiamy na Edukację Regionalną-przekazanie dzieciom dziedzictwa kulturowego poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka, realizowaną poprzez: