Język angielski

Nauczyciel: Monika Ciecierska, Magda Gałązka