Rekrutacja – przedszkole

Szanowni Rodzice

Wkrótce rusza nabór na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

W dniach od 11.03.2024 r. – 29.03.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu Wesołe Robaczki  w roku szkolnym 2024/2025, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 1.03.2024 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w roku 2023-2024

Drodzy Rodzice,

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024,

jest złożenie  wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców  

w terminie od 27.02.2023 r. godz. 8:00 do dnia 10.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Druki będą dostępne w przedszkolu oraz zostaną zamieszczone do pobrania ze strony przedszkola.

W poniższym artykule znajdą Państwo informacje dotyczące terminów i zasad rekrutacji.

Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik (kornik.pl)

Ewa Lesińska