Zbieramy nakrętki

Zbieramy nakrętki

 

Przedszkole Wesołe Robaczki bierze udział w akcji zbierania nakrętek dla Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. Cały dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony jest na rehabilitację i usprawnianie osób niepełnosprawnych.

Liczymy na Waszą pomoc!