Rekrutacja-potwierdzenie woli

Rekrutacja- potwierdzenie woli

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 05 maja 2022r. do godz.15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Aneta Maciejewska