Rekrutacja dzieci kontynuujących

Rekrutacja dzieci kontynuujących

Drodzy Rodzice,

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny 2022/2023 jest złożenie wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,100494,mpid,3,uid,fe1e8a00671d6d0e,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Deklaracja_kontynuowania_2022-2023%20%281%29.pdf?f=Deklaracja_kontynuowania_2022-2023%20%281%29.pdf

Druk „Deklaracji…” otrzymają Państwo w placówce.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola 

w terminie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia 14.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku braku kontynuacji należy dostarczyć deklarację o rezygnacji… w tym samym terminie. Druk również będzie dostępny w przedszkolu.

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,100494,mpid,4,uid,fe1e8a00671d6d0e,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Deklaracja_o_rezygnacji_z_kontynuacji_wychowania_przedszkolnego_2022-2023.pdf?f=Deklaracja_o_rezygnacji_z_kontynuacji_wychowania_przedszkolnego_2022-2023.pdf

 Aneta Maciejewska