Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina

 

Wielu rodziców wychowując swoje dzieci szuka złotego środka pomiędzy byciem rodzicem wymagającym i konsekwentnym, a pozwalającym dziecku na zupełną swobodę. Rozwiązaniem jest Pozytywna Dyscyplina – metoda wychowawcza oparta na wzajemnej miłości i szacunku. Zakłada jednocześnie uprzejmość i stanowczość, a interakcję dorosły-dziecko opiera na wolności i porządku. Jest to koncepcja, która idealnie wpisuje się w autorytatywną metodę wychowawczą, w której rodzice jednocześnie chronią, wspierają i wymagają.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o „Pozytywnej Dyscyplinie” – metodzie  wychowywania dziecka bez kar i nagród, opierającej się na koncepcji Alfreda Adlera i Rudolfa Dreikusa :

Pozytywna dyscyplina – czy to w ogóle możliwe?